Sổ tay bìa kraft

Sổ tay bìa kraft

Set sổ bút Kraft làm từ chất liệu thân thiện môi trường

0 VNĐ

Bàn chải gỗ tre

Bàn chải gỗ tre

Bàn chải làm từ gỗ tre than thiện với môi trường

0 VNĐ

Túi vải eco

Túi vải eco

Túi vải chất liệu eco thân thiện với môi trường

0 VNĐ


Bút bằng giấy tái chế

Bút bằng giấy tái chế

Sản phẩm bút được làm từ giấy tái chế thân thiện môi trường

0 VNĐ

Thớt gỗ

Thớt gỗ

Thớt gỗ được sản xuất từ gỗ tái chế thân thiện môi trường

0 VNĐ

Ống hút bằng bà mía

Ống hút bằng bà mía

Ống hút được làm từ bã mía thân thiện với môi trường

0 VNĐ


Sổ bút gáy xoắn

Sổ bút gáy xoắn

Sổ gáy xoắn từ giấy Krap và bút làm từ giấy tái chế

0 VNĐ

Sổ bút chất liệu tự nhiên

Sổ bút chất liệu tự nhiên

Sổ chất liệu Krap và bút được làm từ giấy tái chế

0 VNĐ

Dụng cụ mở chai

Dụng cụ mở chai

Dụng cụ mở nắp chai được làm bằng chất liệu eco

0 VNĐ


Bộ dụng cụ ăn uống

Bộ dụng cụ ăn uống

Bộ dụng cụ làm bếp được làm từ lúa mạch

0 VNĐ

Bình nước lúa mạch

Bình nước lúa mạch

Sản phẩm bình nước được tái chế từ cây lúa mạch

0 VNĐ

Bộ bát đĩa ăn uống H2D 2

Bộ bát đĩa ăn uống H2D 2

Bộ bát đĩa cho bé chất liệu sợi tre thân thiện môi trường

0 VNĐ